SRTrepair Win32 GUI
grafické uživatelské rozhraní pro SRTrepair určené pro Microsoft Windows

Požadavky

Ovládání programu

Jelikož se tedy jedná o pouhý front-end k SRTrepair, budu často postupovat způsobem, že řeknu, ke kterému přepínači daný čudlík či zaškrkávatko patří a nechám na laskavém uživateli, aby si přečetl příslušnou část dokumentace programu SRTrepair. Ušetří to tak spoustu redundantních informací; nerad bych dělal ze svých stránek spam :o)

Nejprve je potřeba otevřít titulky, se kterými budeme pracovat. Nejlépe použijeme tlačítko Load TXT subtitles, které otevře klasický dialog pro otevření souboru (filtrovány jsou primárně soubory s příponami .srt a .srtx). Titulky budou zobrazeny v horním textovém okně SRT subtitles. Před tím je potřeba správně nastavit znakovou sadu titulků v rámci Charset (recode required). Nejčasteji půjde o CP-1250 (Win-1250, Windows středoevropské jazyky), což je také standardní nastavení. V Linuxu se používá sada ISO-8859-2 pro střední Evropu a ISO-8859-1 pro západní Evropu. Pro tyto možnosti potřebujete RECODE.EXE ve stejném adresáři. Nastavení znakové sady rovněž ovlivňuje ukládání souborů. Titulky lze do textového pole vložit také přímo pomocí schránky (umístěním kurzoru a CTRL+V).

Význam tlačítek Save TXT subtitles a Save TXT subtitles as... snad není potřeba objasňovat. Jen opět připomenu, že je nejprve nutno nastavit výslednou znakovou sadu v poli Charset (recode required).

Kontrola časování titulků

Blok Subtitles repair vlevo nahoře slouží ke kontrole a opravě časování titulků, viz volby -c a -r programu SRTrepair, pro provedení zvolené akce je potřeba stisknout tlačítko Run repair. Volba Check only (odpovídá přepínači -c) pouze zkontroluje časování titulků a výsledek vypíše do textového okna srtrepair log: vpravo dole. Na obrázku vidíte např. problém v časování mezi prvním a druhým titulkem, kdy první končí ve stejný okamžik jako druhý začíná (00:00:43,600). Takovéto nesrovnalosti je dobré odstranit. K tomu slouží volba Repair (viz -r), která "inteligentně" upraví časování tak, aby se nepřekrývalo, aby na čtení titulků bylo dost času atp. Po provedení úprav automaticky proběhne kontrola a výsledek je opět vypsán do okna srtrepair log:. Někdy se může totiž stát, že si program s opravou časování poradit nedokáže - např. když na dlouhé titulky zbývá málo času. Pak je na uvážení člověka, jak časování poopravit. Repair má několik možností:

Posun časování titulků

Pokud potřebujete posunout titulky, budou se vám hodit funkce ze sady Subtitles timing manipulation. Zde jsou dva bloky - Time shift a Speed shift. První z nich Time shift odpovídá přepínači -s a posune všechny titulky stejně o zvolený počet hodin, minut a sekund dozadu ke konci filmu (volba Forward, kladné hodnoty u přepínače -s), tedy ke všem titulkům přičte nastavený čas, nebo dopředu k začátku filmu (volba Backward, záporné hodnoty u přepínače -s), ta ode všech titulků odečte nastavený čas - zde může nastat situace, že některé titulky získají záporné časování. V takovém případě použijte volbu Force shift, viz přepínač -f (a současně s ním se pak hodí použít i Renumber subtitles). K provedení posunu je nutno stisknout tlačítko Run time/speed shift.

Jestliže se vám titulky v průběhu filmu rozjíždějí, ačkoli je čas od času srovnáte, lze využít funkci Speed shift (odpovídá přepínači -m). Jestliže první titulek začíná správně, ale po hodině filmu jsou titulky opožděny o 10 sekund, je potřeba je stlačit (volba Shorten) a to o 10 sekund za 3600 sekund (1 hodina), což je o 0,00277777 sekund na sekundu - takový parametr funkce Speed shift očekává. Jestliže se titulky začínají s průběhem filmu předbíhat, je potřeba je natáhnout volbou Stretch. Doporučuju nejprve první titulek filmu posunout pomocí Time shift, aby seděl, pak zjistit, jaký je posun po přesně jedné hodině (3600 sekund) a následně použít popsaný přepočet. Speet shift neposouvá první titulek.

U titulků formátu MicroDVD (typicky přípona .sub, časování typu {1090}{1154}Text titulku), které mají časování založeno na snímcích, velmi záleží, aby titulky měly stejné FPS (Frames Per Second - počet snímků za sekundu) jako film. Jestliže totiž máte film stažený z internetu z USA s FPS 23.976 nebo 24.00 nebo 29.97 (NTSC systém) a stáhnete si české SUB titulky s FPS 25.000 (FPS pro PAL), nemůžou vám sedět, protože přehrávač je zobrazuje podle aktuálně zobrazovaných snímků filmu a zde dochází k desynchronizaci. Řešení je však jednoduché, viz následující kapitolka.

Převod mezi formáty SRT a SUB

Program SRTrepair jak už z jeho názvu vyplývá pracuje s titulky formátu SRT (časování typu 00:01:04,120 --> 00:01:07,909). Jestliže chcete zpracovávat MicroDVD(SUB) titulky, použijte nejprve funkci Import z bloku Subtitles export/import. Zde je však naprosto nezbytné znát, jaké FPS titulky mají, aby došlo ke správnému přepočtu na reálný čas. V praxi se používá několik málo hodnot: 25.000 pro PAL (Evropa), 23.976 / 24.000 / 29.970 pro NTSC.

Import časování titulků


LINUX

malá ikona

Počítadlo z http://pocitadlo.netway.cz/