English version

gpgm2srt

grafický nástroj pro převod titulků z DVD do textové podoby

Tento můj program (jako i mé další na těchto stránkách) je free software; může být šířen a/nebo modifikován za podmínek GNU General Public Licence vydaných Free Software Foundation (verze 2 licence nebo pozdější).

Z historie

V roce 2002 jsem si koupil na tu dobu poměrně výkonný stolní počítač s DVD mechanikou a TV kartou. Souběžně jsem používal Windows a Linux, ve kterém jsem byl naprostý nováček. Postupem času jsem se učil v Linuxu stále víc a více a v dnešní době už v něm doma pracuju v podstatě pořád. K manipulaci s videem používám výhladně MPlayer a MEncoder. Když jsem začal se zálohováním DVD filmů do AVI formátu, značný problém vyvstal u zpracování titulků. Nenašel jsem na to dost kvalitní nástroj (pro Linux) a tak jsem se rozhodnul, že se pokusím o svůj vlastní. A tak nejprve vzniknul konzolový srtrepair pro manipulaci s textovými titulky ve formátu SubRip (SRT). Po něm následoval o mnoho ambicióznější (z mého pohledu :o)) pgm2srt, který byl rovněž určen pro konzoli a jeho účelem bylo převedení obrázkových titulků na jejich textový ekvivalent. gpgm2srt je pak krokem ke grafickému uživatelskému rozhraní, není to však jen GUI (Graphical User Interface) pro pgm2srt, ale kompletně přepsaný kód, který využívá rozpoznávací algoritmy vyvinuté v konzolové verzi. Do budoucna plánuju vytvořit balíček obsahující jak konzolovou tak GUI verzi, které budou používat stejný modul obsahující rozpoznávací algoritmus, údržba kódu tak bude mnohem jednodušší. Součástí balíčku bude i srtrepair.

Požadavky na provoz

Jako všechny mé výše uvedené "programy", je gpgm2srt skript určený pro Perl. Má tedy podobu textu, příkazů, k jejichž zpracování je nutné mít v počítači nainstalován interpreter jazyka Perl. Oproti konzolové verzi vyžaduje rovněž grafický toolkit Perl-Tk, který obsahuje různé grafické prvky (okno, tlačítka, posuvníky, grafickou plochu a mnohé další). Požadavky tedy jsou:
!Perl interpreter Perlu, doporučená verze 5.8 a výše
!Perl-Tk grafický toolkit pro Perl
!subtitle2pgm binární soubor vykompilovaný ze zdrojových kódů transcode; verzi kompilovanou v distribuci Mandrake si můžete stáhnout ZDE; měla by fungovat i v jiných distribucích (funkčnost vyzkoušíte zadáním subtitle2pgm -h v adresáři umístění, vypíše se help); slouží k převodu titulkového proudu na sled PGM obrázků + .srtx soubor s časováním titulků
!libnetpbm9 knihovna k manipulaci s PBM/PGM/PPM/PNM formáty a vyžadovaná pro běh subtitle2pgm; zda ji máte již nainstalovanou, zjistíte např. pomocí příkazu rpm -qa | grep pbm v systémech užívajících RPM balíčky. V případě distribuce Mandrake/Mandriva je od verze LE2005 nutné doinstalovat jako root balíček pomocí
rpm -ivh libnetpbm9-9.24-8mdk.i586.rpm
!?perl-Tie-Watch v některých systémech budete potřebovat tento balíček pro Perl
!?recode utilita ze stejnojmenného balíčku pro převod souborů mezi jednotlivými znakovými sadami; je běžnou součástí linuxových systémů
!?file utilita ze stejnojmenného balíčku pro zjišťování typů souborů (u TXT souborů vypisuje typ kódování); je běžnou součástí linuxových systémů
?tcextract program z balíčku transcode sloužící k "vytažení" titulkového proudu z mutimediálního souboru
?tccat program z balíčku transcode sloužící ke čtení obsahu DVD
?MPlayer multimediální přehrávač použitý k výpisu seznamu titulků z DVD (v jakých jazycích jsou titulky na DVD k dispozici)
?srtrepair.pl můj skript na opravu časování titulků a oprav textu po OCR; je vyžadována verze nejméně 1.10 (nejlépe však nejnovější)
! - nutné, ? - není nezbytně nutné, ale některé funkce programu je vyžadují

Instalace

K dispozici jsou zatím pouze samostatné skripty gpgm2srt.pl a Exactocr.pm, které najdete na konci této stránky. Druhý uvedený je modul, který obsahuje samotný rozpoznávací algoritmus, jež bude společný pro grafickou i konzolovou verzi. Někdy se tedy bude aktualizovat jen modul, jindy jen grafické rozhraní, někdy obojí (časem přibude nový skript pro konzoli, který nahradí stávající pgm2srt.pl, jež je ve stávající verzi zcela samostatný, avšak již nadále neudržovaný. Exactocr.pm vzniknul přepisem pgm2srt.pl).

Skripty gpgm2srt.pl a Exactocr.pm společně s srtrepair.pl a subtitle2pgm si stáhněte a uložte do adresáře ~/bin/, tedy vašeho domovského adresáře - u mě je to /home/hanus/bin/. Pokud /bin/ adresář ve vašem domovském adresáři není, vytvořte jej. Pomocí příkazu echo $PATH zjistíte, jestli je /home/uživatel/bin/ nastaven pro prohledávání příkazů. Pokud ne, napravíte to pomocí PATH=$PATH:$HOME/bin

U starších verzí Perlu může nastat problém při spouštění/kompilaci s řádkem use encoding ':locale';. V takovém případě řádek buďto ručně zakomentujte #, nebo v konzoli použijte příkaz

  sed "s/use encoding/#use encoding/" -i gpgm2srt.pl
Stejný postup můžete zkusit použít i v případě problémů s ukládáním/načítáním titulků v UTF-8/ISO-2/Win1250.

O programu

Skript zpracováná titulky uložené jako sled černobílých PNG obrázků, které jsou výsledkem aplikace programu subtitle2pgm na titulkový proud. Při této konverzi vznikne také .srtx soubor, který obsahuje časování pro jednotlivé titulky. Titulkový proud získáte z DVD pomocí programu tcextract (ve spolupráci s MPlayerem či tccat). Postup vytažení titulků z DVD naleznete např. v mém předchozím článku o zpracování DVD titulků v konzoli. gpgm2srt vám toto umožní prostřednictvím několika kliknutí (kterými se volají příslušné programy).

Skripty jsou ve stádiu vývoje, chybí ještě mnohé vlastnosti (viz sekce ToDo na konci), rovněž 100% funkčnost není zaručena, protože nemám možnost testovat na různých konfiguracích. Proto velmi ocením hlášení jakýchkoli chyb, ať už se budou týkat samotného procesu převodu/rozpoznávání titulků či funkčnosti a zpracování grafického rozhraní. Rovněž uvítám návrhy na doplnění funkcí atp.

Vše je zatím pouze v angličtině, až přijdu na to, jakým způsobem se v Perlu vyrábějí lokalizace, přibude čeština a třeba časem i další jazyky - tím mám na mysli GUI. Samotný rozpoznávací algoritmus je napsán s ohledem na diakritiku v titulcích.

Pokud se program chová divně nebo nefunguje, spusťte ho z konzoly a pozorujte/zašlete výpisy hlášení. Jak už to tak u skriptů bývá, rychlost není jejich silnou stránkou. Na mém Pentiu4 1,8GHz však běhá velmi obstojně. Pokud něco nejde hned, buďte trpěliví. Někdy však může jít o chybu skriptu - pozorujte výpisy do konzole, vytížení procesoru a činnost disku (pomocí gkrellm či jiného nástroje). Jestliže procesor delší dobu běží na 100%, disk nevykazuje činnost a v okně skriptu se nic neděje, program se zacyklil :o) Ale k tomu by nemělo docházet. Nejvíce časově náročné je úvodní "ripování" titulků z DVD či dumpstreamu a také převod titulkového proudu na PGM obrázky - disk i procesor běží na vysoké obrátky.

Ovládání programu

Celý postup převodu titulků z DVD do textové podoby je rozdělen do několika kroků, pro každý z těchto kroků je vyhrazena samostatná záložka. Ukončení činností na jedné záložce je následováno aktivováním záložky následující. Po spuštění jsou aktivní první dvě záložky - Extract subtitles stream a Files and Paths. Je to proto, že máte na vybranou dvojí způsob, jak začít. Buďto už máte titulkový proud připravený, pak můžete rovnou na záložku Files and Paths, nebo ho teprve potřebujete vytáhnout z DVD či multimediálního souboru - pak vám poslouží první záložka Extract subtitles stream. Na začátku je aktivní také poslední záložka TXT subtiles handling, kterou můžete využít k opravě časování titulků, aniž byste využili OCR sekci.

Položka menu Options Pokud jste skript spustili poprvé, budete možná chtít nastavit vaše DVD zařízení, aby bylo možno přečíst seznam titulků z DVD disku. To provedete položkou Options v menu, jak vidíte na obrázku. Implicitně je nastaveno zařízení /dev/dvd. Pokud však jako já máte v počítači dvě DVD mechaniky a ta, ve které čtete DVD disky je zapojena až jako druhá (slave), musíte zařízení změnit např. na /dev/dvd2 či /dev/cdrom1 či /dev/hdd. Ti z vás, kteří používají SCSI zařízení, si samozřejmě nastaví DVD mechaniku podle svého zapojení. V menu Options ještě můžete pomocí Save settings okamžitě uložit nastavení - to se zapisuje do skrytého souboru .gpgm2srt.conf ve vašem domovském adresáři a jeho jednotlivé položky jsou okomentovány (anglicky). Aktivovaný přepínač Clear directory zařídí, aby program po sobě vždy vyčistil svůj pracovní adresář (mazány jsou soubory končíčí .pgm .srtx .source). Připravíte se takto však o možnost dodatečné kontroly výsledných textových titulků oproti jejich grafické předloze, pokud by došlo během procesu zpracování k nějakým vážnějším problémům. Dále tady ještě máme přepínač Load settings on start, který aktivuje načtení konfigurace při spuštění skriptu (přepíšou se tak některá implicitní nastavení) a přepínač Save settings on exit, který po ukončení skriptu uloží nastavení; pokud tento přepínač není aktivní a vy přesto chcete nastavení uchovat, použijte Save settings, jinak bude nastavení po ukončení programu zapomenuto. Pokud jste něco nastavili špatně a chcete se vrátit k implicitním hodnotám, ukončete program, vymažte soubor .gpgm2srt.conf a program znovu spusťte.


První záložka Extract subtitles stream je tedy určena pro získání titulkového proudu (titulkové stopy) buď přímo z DVD disku, nebo z dříve vytvořeného "obrazu" uloženého na disku (např. MPlayer toto umožňuje pomocí volby -dumpstream, viz můj článek o ripování DVD).

Pokud máte nainstalován MPlayer, správně nastaveno DVD zařízení a v mechanice je DVD disk, můžete si v oblasti Subtitles stream check zvolit titul z DVD, který se má prohledat (DVD Title) a stisknout Check DVD for subtitles. Po načtení DVD se v rámci Subtitles list objeví seznam všech dostupných titulků pro daný DVD titul včetně jejich kódu. Na obrázku jsou to české titulky s kódem 0, slovenské s kódem 1 atd. Pokud titul neobsahuje žádné titulky nebo je špatně nastaveno DVD zařízení a DVD disk tedy nelze přečíst, zobrazí se text No subtitles found.

Jestliže už tedy znáte kód (ID) titulků, které chcete extrahovat, můžete přejít do bloku Subtitle stream extraction. Pokud jste již zjišťovali obsah DVD, bude zde jako zdroj nastaveno DVD (jako na obrázku). Jestliže však chcete titulky "vytáhnout" ze souboru již uloženém na disku, klikněte na Browse source file a vyhledejte mutlimediální soubor, který obsahuje titulkový proud. Automaticky se pak jako zdroj označí Source file. Bohužel Perl-Tk někdy nezafunguje korekně a soubor je potřeba vybrat ještě jednou, aby vše fungovalo, jak má. Tlačítko Check file for subtitles pomocí MPlayeru vypíše titulkové proudy (jejich ID) obsažené v multimediálním souboru, bohužel již bez specifikace jejich jazykové varianty. Ještě tedy zbývá zvolit číslo titulků (Subtitle ID:), které se mají ze zdroje vytáhnout. Nakonec klikněte na Extract subtitle stream. Pod tlačítkem se objeví text, abyste byli trpěliví, a můžete si zajít na kafe. Podle rychlosti vašeho počítače bude tato operace trvat několik minut, procesor a DVD/disk poběží na vysoké obrátky. Po úspěšném dokončení se sama aktivuje druhá záložka.


Na záložce Files and Paths se nastavují cesty k souborům. Pokud jste použili první záložku k extrakci titulkového proudu, bude po skončení akce v prvním řádku File containing DVD subtitles (nově File containing subtitle stream) již nastavena cesta k právě vyextrahovanému titulkovému proudu. Pokud však začínáte touto záložkou, vložte zde úplnou cestu k souboru na disku s titulkovým proudem. Opět je někdy potřeba tuto akci provést dvakrát kvůli nějaké chybě v Perl-Tk OpenFile dialogu.

V řádku Save final TXT subtitles as máte možnost nastavit adresář a jméno souboru, do kterého se mají výsledné textové titulky uložit. Pokud tohoto nevyužijete, budou výsledné textové titulky uloženy do stejného adresáře jako je uveden u File containing DVD subtitles pod stejným jménem souboru s příponou .srt.

Load OCR database from file - načte dříve uloženou OCR databázi. Při úspěšném načtení je ihned přístupná záložka OCR database view. Rozpoznávací algoritmus použitý v tomto programu je založen na přesné shodě vzorků písmen, proto v podstatě nikdy není možné použít OCR databázi vytvořenou při zpracování titulků na jiné titulky. Uložení OCR databáze se však může hodit v případě potřeby opakovaného zpracování stejného titulkového proudu.
Save OCR database as - Po dokončení OCR zpracování titulků je databáze rozpoznaných vzorků a jim přiřazených znaků uložena do uvedeného souboru.

Pokud jste nastavili cestu alespoň ke zdrojovému souboru, klikněte na tlačítko Check files and continue. Skript ověří existenci zadaných souborů, možnost čtení a zápisu a bude pokračovat na záložku PGM subtitles generation.


Záložka PGM subtitles generation slouží k nastavení parametrů pro subtitle2pgm. V oblasti Choose -c parametr for subtitle2pgm máte na výběr jednu z desíti kombinací, jiné v podstatě ani nemají smysl a v naprosté většině případů si vystačíte s jednou z prvních čtyř možností. A proč tohle všechno vlastně? Titulky jsou na DVD uloženy jako obrázky a samotný text titulků může mít až 4 barvy - v realitě jsou nejčastěji používány různé odstíny šedé (včetně bílé a černé) pro vyhlazenější vzhled. Pomocí této volby se pak nastavuje, která barva se má nahradit bílou (255) a která čenou (0). Snažte se, aby výsledné titulky nebyly slité, ale zároveň nejsou vhodné naprosto tenké titulky. Optimum je na obrázku. Velmi důležitý je vzhled titulků v kurzivě.


Tlačítka Previous PGM subtitle a Next PGM subtitle slouží k zhruba dvouminutovému posunu v titulcích (max. do 60 minut času titulků), aby byla možnost podívat se např. jak vypadá při zvoleném parametru kurziva či jiné znaky.

Pokud jste s volbou -c parametru spokojeni, stiskněte Continue (generate PGM subtitles), čímž se zavolá program subtitle2pgm. Ukázkový titulek zmizí a objeví se text, abyste byli trpěliví. Nyní se z titulkového proudu generují jednotlivé PGM obrázky s titulky. V závislosti na počtu titulků a výkonu počítače to může zabrat až několik desítek vteřin. Soubory s obrázky titulků se ukládají do skrytého adresáře /.gpgm2srt/ ve vašem domovském adresáři. Tam najdete vždy posledně zpracovávané soubory titulků - adresář se vymaže vždy před generováním nových titulků, nikoli po skončení jejich zpracování, abyste si případně mohli konkrétní titulky dodatečně zobrazit a porovnat je s výsledným rozpoznaným textem u problémových titulků. Pokud ovšem namáte nastaveno Clear directory.

Některé "problémové" titulky mohou způsobit předčasné ukončení subtitle2pgm z důvodu nedostatečného ošetření "krizových situací" v běhu programu. V tom případě se vám objeví takovéto okno s upozorněním, že došlo k chybě a skript se ji pokusí obejít. Je to ovšem časově náročnější (cca 3-5x) než bezchybné proběhnutí subtitle2pgm, buďte proto trpěliví.


Po úspěšném vygenerování všech titulků jako PGM obrázků naskočí záložka PGM to SRT - OCR, kde již probíhá vlastní převod grafických titulků na textové znaky. Program vyhledává vzorky, které by měly odpovídat jednotlivým písmenům a uživatel zadává textovou interpretaci nalezeného vzorku. Občas se stává, že program najde dva či více spojených znaků v závislosti na grafickém vzhledu textu a prolnutí sousedních znaků.


PGM subtitle view - zde se zobrazuje titulek, ve kterém byl nalezen dosud neznámý znak - z počátku to tedy bude každý titulek. Modré čáry označují oblast, kterou algoritmus rozpoznal jako jeden řádek titulku. Někdy se může stát, že se netrefí a korekci je pak nutno provést ručně. K tomu slouží níže uvedená tlačítka v sekci Subtitle row correction. Červený obdélník v tomto náhledu označuje oblast shluku pixelů/vzorek, který algoritmus rozeznal jako samostatný znak - v případě slitých znaků to může být více znaků najednou. Tato oblast v červeném obdélníku koresponduje s červeným vyobrazením podoby rozpoznaného znaku, jak ho "vidí" algoritmus. Pokud není zobrazen celý titulek na výšku, lze použí posuvník nalevo; ovšem pozor, posun není omezen a ani se nezobrazuje poloha zobrazené části - zřejmě ještě nedostatek Perl-Tk. Pro zobrazení celého titulku na šířku rozšiřte okno aplikace.
Move up - tlačítko posune obě modré linky nahoru. Po úspěšné korekci pokračujte tlačítkem Resume.
Move down - tlačítko posune obě modré linky dolů. Po úspěšné korekci pokračujte tlačítkem Resume.
Taller - tlačítko posune spodní modou linku dolů, zvětší tak výšku řádku. Po úspěšné korekci pokračujte tlačítkem Resume.
Shorter - tlačítko posune spodní modou linku nahoru, zmenší tak výšku řádku. Po úspěšné korekci pokračujte tlačítkem Resume.
Enter recognised char(s) - v této oblasti se vykresluje rozpoznaný znak tak, jak bude uložen do paměti pro další porovnávání. Může se stát, že nebude zcela odpovídat znaku, který je ohraničen červeným obdélníkem v náhledu titulku - zejména u kurzivy a jiných problematických zaků. Pokud je však správně zobrazeno cca 80% znaku, je velice pravděpodobné, že další obdobné znaky budou rozpoznány správně. V této oblasti je rovněž textové pole, kde vkládáte znak(y), který má být dosazen do textu titulku za právě rozpoznaný a zobrazený znak.
Ignore all such patterns - toto tlačítko způsobí, že všechny takovéto rozpoznané znaky budou automaticky vynechány, budou nadále považovány za prázdný znak. Pokud chcete rozpoznaný vzorek přeskočit jen jednou, stiskněte v okénku pro vkládání znaku ENTER - to způsobí přeskočení jen právě rozpoznaného vzorku a pokud by byl stejný vzorek nalezen později, budete na něj opět dotázáni.
Min space width - zde ovlivňujete nastavení, kolik prázdných pixelů mezi znaky již bude pokládáno za mezeru. Pokud se mezery tvoří i uprostřed slov, pak tento parametr zvyšte. Pokud naopak mezery mezi slovy chybí, parametr snižte.
Max diacritics distance - zde ovlivňujete nastavení, kolik prázdných pixelů nad znaky se hledá diakritika. Pokud vám diakritika utíká, zvyšte toto číslo. Obvykle ho však není třeba měnit.
Max characters overlapping - zde ovlivňujete nastavení, kolik pixelů se mohou překrývat sousední znaky - důležité při kurzivě. Pokud jsou znaky příliš často rozpoznávány jako spojené, ačkoli vizuálně nejsou, zvyšte toto číslo.
Subtitle progression - zobrazuje stav, kolik je z celku již zpracovánio titulků.
Error log view - zde se vypisují čísla titulků, ve kterých měl algoritmus opakovaně problémy s postupem v rozpoznávání a nejspíše nějaké znaky přeskočil (využil "pojistku" proti zacyklení). Je to obdoba souboru *.error u pgm2srt.
Resume - pokračuje v procesu rozpoznávání poté, co byly upravovány hranice řádku titulku (modré linky) nebo když byl měněn text titulků v textovém okně.
Restart subtitle - právě zobrazený titulek začne rozpoznávat znovu. To se může hodit v případě různých problémů (jen částečně rozpoznanené znaky aj.).
Skip subtitle - přeskočí hned na další titulek.
Save and exit - okamžitě ukončí rozpoznávání, uloží dosud rozpoznaný text (případně OCR databázi, byl-li zadán výstupní soubor) a skončí.
Process only one subtitle - je zpracován pouze jeden zobrazený titulek, výsledek se vypíše do textového okna a proces rozpoznávání je pozastaven (pokračovat lze tlačítkem Resume). Velmi vhodné zejména u titulku, kde OCR algoritmus narazí na problémy a výsledek je nejistý.

V případě, že jako rozpoznaný znak vložíte velké i, pak se vám zobrazí tento dialog, navrhující vložení raději malého L. Důvodem je totiž to, že u většiny titulků je základní grafická podoba I (velkého i) a l (malého L) totožná. K rozlišení dochází až pomocí okrajových stínů, které se však pro účely OCR vynechávají. Pokud bude všude vkládáno malé L, následná automatická oprava textu (např. v záložce TXT subtitles handling) na velké i bude snažší, než kdyby tomu bylo naopak. Pokud na dialog odpovíte OK, do textového pole se automaticky vloží malé L a vám již stačí potvrdit klávesou ENTER. Pokud kliknete na CANCEL, pak v textovém poli zůstane zachováno původní velké i a bude možné jej potvrdit klávesou ENTER. Při příštím zadání velkého i však budete opět upozorněni.


Záložka OCR database view je aktivní, jakmile je do paměti uložen alespoň jeden rozpoznaný znak, nebo byla-li načtena již dříve uložená OCR databáze. Zobrazuje přehled rozpoznaných znaků uložených do paměti a umožňuje dodatečně změnit textovou reprezentaci rozpoznaného vzorku. V oblasti List of characters assigned to patterns je seznam znaků vložených během procesu rozpoznávání jako textová reprezentace rozpoznaného vzorku. V tomto seznamu je možné se posouvat pomocí tlačítek nalevo: |< a < resp. > a >|. Lze použít posuvník seznamu, zatím však NENÍ možná navigace pomocí přímého kliknutí do seznamu. Seznam je tříděn podle vnitřních identifikačních čísel jednotlivých vzorků, po přepnutí na tuto záložku je nastaven posledně zadaný dotázaný vzorek. Znak zvýrazněný v seznamu se zobrazí v textovém poli v rámci Assigment of recognized pattern, zároveň se nad ním červeně zobrazí podoba rozpoznaného vzorku, k němuž byl tento znak přiřazen v procesu rozpoznávání.

Re-assign - změní přiřazení textové reprezentace rozpoznaného vzorku na znak vložený v textovém poli. Zde je tedy možné opravovat překlepnutí z procesu rozpoznávání.
Delete pattern - vymaže z OCR databáze právě zobrazený vzorek. Jakmile pak na něj program při rozpoznávání narazí, vyžádá si znovu vložení teho textové reprezentace.
Ignore all such patterns - právě zobrazenému vzorku bude přeřazeno označení +ignore+. Takovéto znaky jsou pak v průběhu rozpoznávání přeskakovány-ignorovány.
|< - v seznamu napravo skočí na první položku.
< - v seznamu napravo se posune o jednu položku výše.
> - v seznamu napravo se posune o jednu položku níže.
>| - v seznamu napravo skočí na poslední položku.


Poslední záložka TXT subtitles handling slouží jako GUI pro skript srtrepair.pl k opravě časování SRT titulků a opravě některých chyb po OCR. Je možné ji použít naprosto samostatně, nezávisle na OCR. Lze načítat a ukládat i titulky ve formátu SUB (ostatně jak to srtrepair umožňuje). Vynechána je pouze funkce -l (viz stránka k srtrepair).Známé problémy

Skripty ke stažení

Princip číslování verzí X.Y.Z je následující: Z se mění při opravě chyb či různých úpravách a vylepšeních algoritmů. Změna Y znamená přidání nových funkcí, což se projeví v grafickém vzhledu aplikace. X bude měněno velmi zřídka - změna z 0 na 1 zřejmě nastoupí společně s uveřejněním prvního rpm balíčku.

Doporučení: je třeba stáhnout skripty gpgm2srt.pl, Exactocr.pm, srtrepair.pl v jejich posledních verzích, tzn. je třeba prohledat tabulku, aktualizovány jsou nezávisle.

Upozornění: u starších verzí Perlu může selhat kompilace u příkazu use encoding ':locale';. V tom případě řádek zakomentujte #, viz Instalace. Stejný postup můžete zkusit použít i v případě problémů s ukládáním/načítáním titulků v UTF-8/ISO-2/Win1250.

Oznamování: jestliže chcete být e-mailem upozorňováni na existenci nových verzí, pak zašlete email s předmětem "Subscribe gpgm2srt new_ver" na adresu xhant04@centrum.cz.

11.1.2006
gpgm2srt.pl verze 0.6.1
 • na výzvu o záměně velkého i na malé L lze nyní odpovědět negativně (Cancel neprovede záměnu a přijme vložení I, příště ale zase upozorní; na Cancel je potřeba použít myš, nestačí jen TAB a ENTER - asi chyba v Perl-Tk)
 • přidáno tlačítko pro výpis titulků v multimediálním souboru na disku na záložce Extract subtitles stream
 • změněno volání skriptu na srtrepair.pl (dříve se volalo srtrepair)
 • lepší ošetření volání MPlayeru (zjišťování verze a z toho syntaxe pro dvd)
 • přidán posuvník pro vertikální posun okna s náhledem titulku (posun není omezen, neukazuje polohu a s novým titulkem se nemění, proto používat s rozumem ;o) )
3.11.2005
gpgm2srt.pl verze 0.5.2
 • vyřešen problém kódování češtiny v ukládaných souborech (pomocí recode a file -> přibyly další závislosti)
 • vylepšené přednastavení cest při ukládání/otevírání souborů
20.10.2005
gpgm2srt.pl verze 0.5.1
srtrepair.pl verze 1.11
 • kompletně funkční záložka TXT subtitles handling
 • v záložce PGM to SRT přidán přepínač Process only one subtitle, který usnadní práci u problémových titulků
 • na první záložce přidána informace o nastaveném DVD zařízení
 • doplněno ošetření volání subtitle2pgm pro některé problémové titulky
20.7.2005
gpgm2srt.pl betaverze 0.4.0
srtrepair.pl verze 1.10
 • přidána záložka TXT subtitles handling - nefunguje ještě funkce Time shift; záložka je pouze voláním skriptu srtrepair.pl, vyžaduje verzi 1.10 a vyšší
 • různé drobné úpravy v kódu
 • zjištěny vážné problémy s kódováním českých znaků na systémech s UTF - vyžaduje koncepční řešení
1.4.2005 Apríl ;o)
gpgm2srt.pl verze 0.3.1
 • zprovozněno načítání a ukládání OCR databáze
 • přidána záložka OCR databese view
 • přidána volba v Clear directory v Options
 • přidáno tlačíto Restart subtitle v záložce PGM to SRT
 • zobrazování čísla verze v rámu okna
1.2.2005
gpgm2srt.pl verze 0.2.1
 • přidána záložka Extract subtitles stream
 • přidána položka menu Options
 • přidána možnost ukládání nastavení a jeho načítání při spuštění skriptu
 • ošetřeno volání subtitle2pgm pro problémové titulkové proudy
21.12.2004
gpgm2srt.pl verze 0.1.1
Exactocr.pm verze 0.1
První GUI verze.

TO DO - na dosah

TO DO - vzdálená budoucnost

Jakékoli připomínky, chybová hlášení a požadavky na vlastnosti jsou vítány na adrese xhant04@centrum.cz


LINUX

malá ikona

Počítadlo z http://pocitadlo.netway.cz/